Fork me on GitHub

Licensens innehåll och begränsningar

Följande förtydliganden och begränsningar gäller med avseende på vilka typer av API:er som ska kunna tillhandahållas under licensen, och de frågor som omfattas av licensen:

Licensen täcker:

Licensen täcker inte: